KVKK

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Erciyes Anadolu Holding A.Ş. olarak ("Erciyes Anadolu Holding", "Şirket"), yürütmekte olduğumuz faaliyetler kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak her türlü idari ve teknik tedbiri almaktayız. İşlemekte olduğumuz kişisel verilere ilişkin olarak, veri kategorilerini, hukuki sebeplerimizi, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verilerinizi ve aktarım amaçlarımızı öğrenebilir; KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

 

I. Veri Sorumlusu

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG A.Ş.

Mersis No : 0182034556600011

İnternet Adresi : https://www.erciyesanadolu.com

Telefon Numarası : (+90) 3522071800

KEP Adresi : erciyesanadolu@hs02.kep.tr

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:35 38070 MELİKGAZİ / KAYSERİ

 

II. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Erciyes Anadolu Holding olarak veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda yer alan amaçlarla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatiflerin sunulabilmesi,
 • Şirketimiz, Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding'e bağlı diğer şirketler tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasının temini,
 • Şirketimizin, Erciyes Anadolu Holding'in ve Erciyes Anadolu Holding'e bağlı diğer şirketlerin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Şirketimiz, Erciyes Anadolu Holding ve Holding'e bağlı diğer şirketler arasında ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması,
 • Eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğümüz kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte personelin işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi çerçevesinde,
 • Şirketimizin bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması, çalışma disiplini, performansın ve giriş çıkışların takibinin sağlanması,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturarak sitemizin performansını artırmak ve iletişim kurmak suretiyle bize yapmış olduğunuz taleplerinize geri dönüşlerin sağlanması,
 • Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding'e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak, koordinasyonu temin etmek, ortak iş faaliyetlerini yürütmek, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, sözleşme ile ilgili yükümlü olduğumuz edimleri yerine getirmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi sürdürmek, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini,
 • Hizmet standartlarımızın yükseltilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Taraf olduğumuz sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerimizi eksiksiz ifa etmek ve işbu sözleşmelerde, karşı tarafın sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrol edilmesi,
 • Ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğini sağlamak,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, tarafımızca düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordrolarının düzenlenmesi,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılınınan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • Bünyemizde yer alan personelimizin moral ve motivasyonunu, performans ve hayat standartlarını yükseltmek, şirketimize olan aidiyet duygusunu artırarak ve şirketimize olan bağlılıklarını sağlamak,
 • İşletmelerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişimini sağlamak,
 • Ticari satın alma işlemlerimizi gerçekleştirmek,
 • Kurumsal yazışmalarımızı yürütmek,
 • Şirketimizin meşru menfaatlerini sağlamak,
 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 • Yargı, belediye, İlgili kamu kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek amacıyla,
 • Şirketimiz ve/veya Erciyes Anadolu Holding AŞ ve bağlı diğer şirketler tarafından sunulan ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak; satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerin tespit edilmesi, daha verimli ve iyi hizmet verebilmek adına beğeni, ziyaret edilen sayfalar, siparişler ve şikayetlere ilişkin raporlamaların oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, üyelik ve kart işlemlerinin tesisi, üyelik kartı ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Amaçlarıyla kişisel verileri işlemekteyiz.

 

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerini dikkate alarak:

 • Ticari faaliyetlerimizi yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, iş ortaklarımıza, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine
 • Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine,
 • Ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi amacıyla kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve güvenliği sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine,
 • Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 • Veri depolama amacıyla bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışı teknoloji şirketlerine,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye, Bağlı Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine, seyahat acentelerine,
 • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Araçlarımıza ilişkin kullanıcı, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,
 • Şirketimiz ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,
 • Yargı, maliye, belediye ve benzeri lgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine,
 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Bağlı Şirketlerine,
 • Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına;
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Erciyes Anadolu Holding'e ve Holding'e bağlı şirketlere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
 • Hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Koordinasyon ve iş birliği sağlamak amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Holding'e bağlı şirketlere,
 • Şirketimiz ve bağlı bulunduğumuz Erciyes Anadolu Holding'in kullandığı yazılımlar aracılığıyla faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yazılımların bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının gidermek amacıyla Erciyes Anadolu Holding ve Erciyes Anadolu Holding'e bağlı şirketlere, şirketimiz ve Erciyes Anadolu Holding'e bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında personelimizin sağlık bilgilerini, ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarabilmekteyiz.
 

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirketimiz ya da tarafımızca yetkilendirilen, işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından,

 • Beyanlarınız,
 • Yapmış olduğunuz başvurular,
 • Özlük dosyası oluşturulması amacıyla personelimizden talep ettiğimiz belgeler,
 • Muhtelif sözleşmeler,
 • Her türlü bilgi formları,
 • Anketler,
 • İş başvuru formları,
 • İletişim Formları,
 • Çağrı merkezlerimiz üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK'da öngörülen diğer kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizi, yasalar çerçevesinde sunabilmek ve bu kapsamda hizmetlerimizi yürütebilmek, ticari hayatı sürdürmek ve yasalardan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amaçlarıyla toplanmaktadır.

 

V. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

 

VI. İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Bünyemizde işlemekte olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, hataların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 •  

İlgili kişi olarak bu haklara ilişkin taleplerinizi, şirketimizin, Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:35 MELİKGAZİ/KAYSERİ adresine noter yoluyla çekeceğiniz ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvurularınız ile bize iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işlemlerimizin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenmiş olan tarifedeki ücreti esas alacağımızı ifade etmek isteriz. Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru akabinde, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmamanız durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikâyet yoluna başvurabilmeniz size kanunca tanınmış olan bir haktır.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...