İşe Alım

Erciyes Anadolu Holding olarak başarımızın, en değerli kaynağımıza yani çalışanlarımıza bağlı olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda, misyonumuz, vizyonumuz ve prensiplerimiz çerçevesinde en yetenekli çalışanları bulmak ve istihdam etmek amacıyla insan kaynakları süreçlerimizi geliştiriyoruz

Açık pozisyonlarımıza başvuran adayları aşağıda belirtilen sürece göre değerlendiriyor ve işe alım sürecini tamamlamış oluyoruz.

Erciyes Anadolu İşe Alım

Özgeçmiş Değerlendirme

Erciyes Anadolu İşe Alım

Prensip Bazlı Mülakat

Erciyes Anadolu İşe Alım

Test ve Envanter

Erciyes Anadolu İşe Alım

İş Teklifi

Başvuran adaylarımızın özgeçmişlerini, belirlenen nitelikler ve iş tanımına göre ilk değerlendirmeye alıyoruz.

9 prensibimizden (Güven Ver, Kalpleri Kazan, Sonuç Üret, En İyisi Ol, Müşterini Anla, Geleceği Yakala, Anlam Kat, Rehberlik Et ve Güçlendir) oluşan prensip setimize dayanarak uygun adaylar ile, ilgili bölüm yöneticilerimizle beraber İK ekibi olarak prensip bazlı mülakatlar yapıyoruz.

  • Genel Yetenek Testi
  • Job Fit + Persona Envanteri veya LEIT Liderlikte Duygusal Zeka Envanteri
  • Yabancı Dil Testleri veya
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamasından oluşan değerlendirme araçlarından bir veya birkaçını, pozisyonun gereklerine göre uyguluyoruz.

Pozisyona uygun bulunan adayımıza iş teklifi sunuyoruz. Teklifi kabul eden adayımızın işe başlamasıyla işe alım sürecimizi tamamlıyoruz.

İş fırsatlarımıza aynı zamanda Erciyes Anadolu Holding Kariyer Sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz..


İç İlanlar ve Rotasyon

Erciyes Anadolu Holding ve bağlı grup şirketlerimizde ortaya çıkan işgücü açıklarımızı, öncelikle Erciyes Anadolu grup kültürünü öğrenmiş, yıllarca emek vererek bilgi ve deneyim sahibi olmuş, Holdingimizi bugünlere getiren yetenekli ve potansiyeli yüksek çalışanlarımızla doldurmak istiyoruz. Çalışanlarımızın özellikle de bir üst kademeye geçebilmesine ve/veya yönetici olabilmesine fırsat sağlayan açık pozisyonlar için başvurarak yükselmelerini sağlamayı hedefliyor ve teşvik ediyoruz

Bu doğrultuda Holding ve bağlı grup şirketlerimiz arasında rotasyon çalışmalarını destekliyoruz. Açık iç ilanlarımızı tüm grup çalışanlarımızın girebildiği platformumuzdan (https://my.erciyes.com) yayınlıyoruz. Çalışanlarımız gizlilik çerçevesinde iç ilanlara başvurarak rotasyon talebini Holding İK Koordinatörlüğüne iletebiliyor. Holding İK Koordinatörlüğü olarak açık iç ilan veren şirketlerimizin yetkilileri ile başvuran çalışanlarımızı buluşturuyoruz. Bu uygulamamız ile çalışanlarımıza Erciyes Anadolu Grubu içerisinde kariyer gelişiminde çeşitlilik imkânı sunarak, kendi kariyer yollarını belirlemeleri için fırsat tanıma amacımızı gerçekleştiriyoruz.